Kontakt oss

TAKSTHUSET
Heggelibakken 4, 0375 Oslo.
Tlf.: 22 70 38 00 (Kl. 09-16)
Mobiltlf. utenom kontortid.