Arne Martin Hoel

Arne Martin er ingeniør, bygg-/tømrermester MNT og har studert bedriftsøkonomi/markedsføring ved BI. Han har erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen siden 1982 med arbeidsoppgaver innen tilstandsanalyser, byggeledelse, forvaltning og salg/utleie av boliger. Arne Martin har autorisasjon for boligsalgsrapportering og tilstandsvurderinger fra Det Norske Veritas (DNV). I tillegg til å utføre verdi-/lånetakster og tilstandsanalyse for boliger utfører han rapportarbeid ved skadedyrangrep, befaring og rådgivning/kvalitetssikring ved kjøp/salg av boliger/fritidseiendommer, 1-årsbefaringer, 5-årsbefaringer og vurdering av tilstand på laftekonstruksjoner. Han er også mye benyttet som sakkyndig vitne i norske domstoler. Det er utstedt politiattest for Arne Martin og hans firma uten bemerkninger.

Tilsluttet Taksthuset: Arne Martin ble tilsluttet Taksthuset i 2006

Sertifikater i Norges Takseringsforbund (NTF):
Boligtaksering
Sertifisert for boligsalgsrapportering - DNV

Andre sertifiseringer:
Mesterbrev, Bygg- og tømrermester
Lederkurs i Byggebransjens våtromsnorm

E-post: hoel@taksthuset.no
Mobil: +47 454 44 888
Telefon kontor: +47 22 70 38 00