Arne Martin Hoel

Arne Martin er ingeniør, bygg-/tømrermester MNTF og har studert
bedriftsøkonomi/markedsføring ved BI. Arne Martin har erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen siden 1982 med arbeidsoppgaver innen tilstandsanalyser, byggeledelse, forvaltning og salg/utleie av boliger. Han har autorisasjon for boligsalgsrapportering og tilstandsvurderinger fra Det Norske Veritas (DNV). I tillegg til taksering og tilstandsanalyser arbeider han med befaring og rådgivning/kvalitetssikring ved kjøp/salg av boliger/fritidseiendommer og er også mye brukt som sakkyndig vitne i Norske domstoler.

Tilsluttet Taksthuset: Arne Martin ble tilsluttet Taksthuset i 2006

Sertifikater i Norges Takseringsforbund (NTF):
Boligtaksering
Sertifisert for boligsalgsrapportering - DNV

Andre sertifiseringer:
Mesterbrev, Bygg- og tømrermester
Lederkurs i Byggebransjens våtromsnorm

 E-post: hoel@taksthuset.no
Mobil: +47 454 44 888
Telefon kontor: +47 22 70 38 00