Christian Blom Kjerulf

Christian har vært i byggebransjen siden 1987. Tok Svennebrev i 1991 og videre lederskolen ved Sofienberg Tekniske Fagskole. Christian jobbet som selvstendig næringsdrivende siden 1991 innen bygg og tømrerfaget. I hovedsak god erfaring innen ekte hussopp sanering, rehabilierting av eldre bygg/ bygårdsleiligheter og noe nybygg.
Siden 2002 har Christian jobbet som takstøkonom. Har god erfaring med verdi/ lånetakster, tilstandsrapporter/ boligsalgsrapporter.
Knyttet seg til Taksthuset i 2016 for å være i et faglig dyktig miljø.

Tilsluttet Taksthuset: Christian ble tilsluttet Taksthuset i 2016.

Sertifikater i Norges Takseringsforbund (NTF):
• Boligtaksering
• Boligsalgsrapport

Andre sertifiseringer:
• Mesterbrev, Bygg- og tømmermester
• Våtromsertfikat
• Diverse kursing i regi av Anticimex

Mobil: +47 920 34 854
Telefon direkte: +47 22 70 38 00