Jan Enderud

Jan er ingeniør og NTF-sertifisert takstmann innen industrimaskiner.
Han har mer enn 30 års erfaring fra industrien, hvor hans arbeidsområde har vært daglig leder og prosjektleder innen produksjon og leveranser av maskiner og automatiseringssystemer til industrien.

Tilsluttet Taksthuset: Jan ble tilsluttet Taksthuset i 2007.

Sertifikater i Norges Takseringsforbund (NTF):
• Andre objekter/Industrimaskiner

Timepris er kr. 1.100,-E-post: jan.enderud@inmentor.no
Mobil: +47 91314671