Monica Bjørnstad

Monica Bjørnstad er takstsekretær for Taksthuset. Hun er utdannet innen markedsføring fra Markedsføringsskolen og BI.

Tilsluttet Taksthuset: Monica ble tilsluttet Taksthuset i 2012.E-post: monica@taksthuset.no
Mobil: +47 91630506
Telefon kontor: +47 22 70 38 00