Olav Solholm

Olav er entreprenør, murmester og takstøkonom MNTF. Han har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1995 hvorav 10 år som eier og faglig/ daglig leder av et autorisert entreprenørfirma. Olav var fra 2011 til 2016 ansatt i Norwegian Claims Link AS som takstmann, med taksering av reklamasjoner i eierskiftesaker med spesialfelt innen bad/våtrom og ulovlghetssaker. I dette virket ble Olav benyttet mye som fagkyndig vitne.
Olav arbeider i tillegg til taksering og skjønn også med egne eiendomsprosjekter.

Tilsluttet Taksthuset:
Olav ble tilsluttet Taksthuset i 2016

Sertifikater i Norges Takseringsforbund (NTF):


• Boligtaksering
• Skadetaksering og skjønn
Andre sertifiseringer:

• Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven igjennom sitt foretak som har sentral godkjenning innenfor utførelse av: Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
• Mesterbrev, Murmester
• Kurs innen Byggebransjens våtromsnorm
Mobil: +47 911 88 720
Telefon direkte: +47 22 70 38 00