Pål Rønning

Pål er bygningsingeniør, rørlegger og NITO-sertifisert takstingeniør.
Pål har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1981.

Tilsluttet Taksthuset: Pål ble tilsluttet Taksthuset i 2002.

Autorisasjoner i NITO Takst:
• Takst, bolig - fritidseiendom - tomt - mindre næringseiendommer
• Skade
• Tilstandsanalyse/Boligsalgsrappor
 E-post: paal@taksthuset.no
Mobil: +47 995 11 869
Telefon direkte: +47 22 70 38 09