Sven P. Meyer

Sven er ingeniør, bygg- og tømrermester, takstøkonom MNTF og har en mastergrad i eiendomsutvikling fra NMBU. Han har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1981 hvorav 10 år som eier og faglig/ daglig leder av et autorisert entreprenørfirma. Han var fra 1995 til 1999 ansatt i OPAK AS som prosjektleder innen taksering/ tilstandsrapporter med spesialfelt innen næringseiendommer og større portefølje jobber.

Sven arbeider i tillegg til byggelånsoppfølging også med taksering, overtakelser, skjønn og tvistesaker. Han er også mye brukt som sakkyndig vitne og fagkyndig meddommer i Norske domstoler.

Sven foreleser på NEAK i byggelånskontroll og overtakelsesforretning.

Sven var dommer i TV-programmene "Nr 19", "Nr. 15" og "Grottenveien 1".

Sven har tillitsverv i NTF og er styreleder/styremedlem i flere aksjeselskaper og 2 stiftelser.

Tilsluttet Taksthuset: Sven grunnla Taksthuset i 1999.

Sertifikater i Norges Takseringsforbund (NTF):
• Boligtaksering
• Taksering av næringseiendom
• Skadetaksering og skjønn
Andre sertifiseringer:
• Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven
• Mesterbrev, Bygg- og tømrermester
• Lederkurs i Byggebransjens våtromsnorm
• Tilsluttet Norsk naturskadepool
• Godkjent for uavhengig kontroll

Mobil: +47 951 84 350
Telefon direkte: +47 22 70 38 07