Trygve Osnes

Trygve Osnes er utdannet bygningsingeniør med tilleggsutdannelse innen forsikring, administrasjon og økonomi fra BI. Innen taksering er han utdannet fra Norges Eiendomsakademi med Verditaksering og Tilstandsanalyse av boliger som hovedområde. Trygve har et eget AS, Access Taksering. Han er medlem og sertifisert i NTF.

Erfaring:
  • 10 år prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, hvorav 4 år i Hong Kong
  • 5 års erfaring som konstruksjonsingeniør fra betongindustrien og ildfaste foringer i smelteindustrien.
  • Verdifastsettelse og tariffering av forsikringsinteresser
  • Evaluering/styring (Risk Management) av nasjonal- og internasjonale forsikringsinteresser innen næringslivs- og industribedrifter.
  • Plassering og mottak av internasjonal reassuranse
Tilsluttet Taksthuset: Trygve ble tilsluttet Taksthuset i 2014

Sertifikater i Norges Takseringsforbund (NTF):
  • Boligtaksering
Andre sertifiseringer:
  • Våtromssertifikat, Grunnmodul C


Tore J. Stavland
E-post: trygve@taksthuset.no
Mobil: +47 48197514
Telefon kontor: 22 70 38 00