Annet

Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2016 eks. mva.

Timepriser:
Minstepris for frammøte:
Adm. gebyr/bil:

kr. 1 400,- eksl. kjøring
kr. 1 400,-
fra kr. 250,-
Annet:
Alle andre oppdrag honoreres etter faste forhåndsavtalte priser, eller timebaserte etter medgått tid.
Tillegg etter avtale for befaringer på kveldstid