Annet

Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2019 inkl. mva.

Timepriser:
Minstepris for frammøte:
Adm. gebyr/bil:

kr. 1 900,-
kr. 2 500,-
fra kr. 300,-
Annet:
Alle andre oppdrag honoreres etter faste forhåndsavtalte priser, eller timebaserte etter medgått tid.
Tillegg etter avtale for befaringer på kveldstid