Boligtakster/Forhåndstakster

Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2019

Boligtakster:
Leiligheter til 100 m² (BRA)
Leiligheter fra 100 til 150 m²
Leiligheter fra 150 til 200 m²
Leiligheter over 200 m²
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger til 120 m²
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger fra 120 til 200 m²
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger fra 200 til 300 m²
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger fra 300 til 400 m²
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger over 400 m²
Boligtomter


inkl. mva
fra kr 5 250,-
fra kr 6 000,-
fra kr 6 750,-


fra kr 7 000,-

fra kr 8 500,-

fra kr 10 000,-

Etter avtale


fra kr 6 000,-