Leievurderinger

Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2019

Leievurderinger
Mindre kontorlokaler, butikker og lignende
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder
Store næringsbyggeks. mva
kr 4 000,- til kr. 6 000,-
kr 6 000,- til kr. 15 000,-

kr 12 000,- til kr. 20 000,-