Næringstakster

Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2019

Næringstakster:
Tilstandsanalyser
Overtakelsesbefaringer
Seksjoneringer
Mindre kontor- og butikker o.l.
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder
Store næringsbygg
Næringstomter
Spesielle takster og porteføljevurdering/takster


eks. mva
etter medgått tid
etter medgått tid
etter medgått tid
kr 7 000,- til kr. 10 000,-
kr 10 000,- til kr. 20 000,-

kr 15 000,- til kr. 50 000,-
kr 7 000,- til kr. 20 000,-
Fast pris etter avtale