Plantegninger

Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2016

Plantegninger/oppmåling:
Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,2D
Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,3D
Oppmåling og tegninger for næringseiendommer


inkl. mva
fra kr 1 000,- pr. plan


fra kr 1 250,-

Etter medgått tid