Tilstandsrapporter

Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2019

Tilstandsrapporter:
Leiligheter til 100 m² (BRA)
Leiligheter fra 100 m² til 150 m²
Leiligheter fra 150 m² til 200 m²
Leiligheter over 200 m²
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger til 120 m²
Eneboliger, tomannsboliger,
rekkehus, fra 120 m² til 200 m²
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus fra 200 m² til 300 m²
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus over 300 m²
Leievurderinger bolig
Taksering av råloft


Boligsalgsrapporter

BSR 2 avtales pris for hvert oppdrag.

inkl. mva
fra kr 6 500,-
fra kr 7 500,-
fra kr 8 000,-


fra kr 9 500,-

fra kr 11 000,-

fra kr 14 000,-

Etter avtale
fra kr 4 000,-
fra kr 5 000,-