Tilstandsrapporter

Veiledende priser/honorar pr. 01.01.2016

Tilstandsrapporter:
Leiligheter til 100 m² (BRA)
Leiligheter fra 100 m² til 150 m²
Leiligheter fra 150 m² til 200 m²
Leiligheter over 200 m²
Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger til 120 m²
Eneboliger, tomannsboliger,
rekkehus, fra 120 m² til 200 m²
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus fra 200 m² til 300 m²
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus over 300 m²
Leievurderinger bolig
Taksering av råloft


Boligsalgsrapporter

BSR 2 avtales pris for hvert oppdrag.
eks. mva
fra kr 4 800,-
fra kr 5 300,-
fra kr 6 000,-
etter avtale

kr 7 500,-

kr 8 500,-

kr 10 000,-

fra kr. 14 000,-
fra kr 3.000,-
fra kr 4.000,-
inkl. mva
fra kr 6 000,-
fra kr 6 625,-
fra kr 7 500,-


kr 9 375,-

kr 10 625,-

kr 12 500,-


fra kr 3.750,-
fra kr 5.000,-