Befaring ved kjøp/salg av boliger/fritidseiendommer

AF Gruppen, Skanska, PEAB, Backe bolig, NCC, Bunde Bygg (mellom 2-3000 stk.), diverse oppdrag for privatpersoner (over 3000 enheter)