Kvalitetssikring

Deltagerne i Taksthuset er tilsluttet en av de store takstorganisasjonene i Norge Norges takseringsforbund (NTF) og NITO takst.

NTF

Vi er forpliktet til å følge Norges Takseringsforbunds (NTF) Takseringshåndbok 1999 med kvalitetssystem. Vedrørende metodikk og prosess for verdsettelsen, blir regelverket i Takseringshåndboken 1999 bli lagt til grunn.

NITO-takst

For en beskrivelse av NITO-takst internkontrollsystem kan du følge linken Kvalitetssystem (Krever at du har installert Acrobat Reader, last ned norsk versjon gratis)

I alle organisasjonene er takstmennene forpliktet til å gjennomføre etterutdanning annethvert år i hvert autorisasjonsområde.