Taksering for offentlig sektor og privat næringsliv

Celexa Eiendomsforvaltning/NSB/Jernbaneverket: 38 jernbanestasjoner med et samlet bebygget areal på 170.000 m² i samarbeide med Verditakst AS
2 Kontorbygg i Trondheim
Oslo kommune: Leievurdering og taksering av ca. 2.500 boliger i samarbeide med Verditakst AS Taksering av Økern Torgvei 6 areal bebygget areal ca.19.600 m² Taksering av Berger Sandtak - going concernverdi og tomtetakst - tomteareal ca.173.000m²
Nationaltheatret: Taksering av Vestmarkveien 114/116 - bebygget areal ca. 3.350 m²
Advokatfirmaet Grette: Tomtevurdering av området "Avtjerna" - tomteareal ca. 1.500.000 m²
Grunneier: I Bærum - tomtevurdering - tomteareal ca. 75.000 m²
Oslo Taxi: Verdivurdering av Nedre Rommen 1 - bebygget areal ca. 5.400 m²
Transportsentralen A/L: Taksering av hovedkontoret i Verkseier Furulundsvei 1 - bebygget areal ca. 6.500 m²

Tandberg Eiendom AS: Taksering av flere bygårder
Posten: Tomtevurdering Alnabru - mulig terminalbygg.
Reinsfjell AS: Taksering av hovedkontor
ca. 21.000 m²
NGI (Norges Geotekniske Institutt): Taksering av hovedkontor ca. 7000 m²
Korpåsen Boligsameie: Tilstandsrapport av fellesarealer.
Centra Gruppen: Tverrfaglig tilstandsrapport og taksering av Høvik senter, Centra Snarøya, Haraldrudveien.
Andre: Mange store og små næringseiendommer samt boliger regelmessig hvert år. Oppdragsgivere er stat og kommune, eiendomsforvaltere, eiendomsmeglere, næringsdrivende og privatpersoner.