Industrimaskintaksering

Taksering av industrimaskin


Vi i Taksthuset AS kan bistå med taksering av industrimaskiner og driftstilbehør.

Ved taksering av din industrimaskin gjør vi en verditaksering basert på teknisk verdi og realisasjonsverdi. Realisasjonsverdien er spesifikk for et øyeblikkelig omsetningsverdi med fradrag av omkostninger ved salget.

Ved større, og mer omfattende skade på industrimaskinen vil det være nødvendig at vi bruker skjønn som oppgjørsform.