Taksering av landbrukseiendommer

Taksering av landbrukseiendommer


Ved verditaksering av landbrukseiendommer blir markedsverdi av gitt eiendom fastsatt innenfor konsesjonsloven.

Takstmann setter konsesjonsverdi, og faktorer som beliggenhet, bygningens anvendelse og eventuelle vedlikeholdsmangler blir tatt med i fastsettelsen. Ved en slik taksering blir ikke odelsoverdragelse, eller familiesalg tatt stilling til.

Våre takstdokument utarbeides etter retningslinjene til NTF.