Taksering av næringsbygg

Taksering av næring


Ved taksering av næringseiendom fastsettes eiendommens markedsverdi på inneværende tidspunkt. Vi i Taksthuset takserer alle typer næringseiendommer og næringstomter. Taksering av denne type eiendom er i større grad knyttet opp til leieinntekter, leiekontrakter, kapasitet i markedet, alternativt bruk osv. Jobben gjennomføres
i samarbeid med kjøper/selger.
Viktige områder som blir gått igjennom ved taksering av næringseiendom er:

  • Fastsettelse av festeavgift.
  • Forhåndtaksering. Dette er viktig for å kunne beregne sikkerhet på lån. Her får du kartlagt ansett verdi for en fremtidig investering.
  • Porteføljevurdering av eiendommer.
  • Vedlikeholdsplaner.

Prosessen tar også i bruk dokumenter som gårdsregnskap og leieavtaler.