Befaring ved kjøp/salg av boliger/fritidseiendommer

Overtagelse av bolig


Ved overtagelse av bolig aksepterer du boligen slik den er levert. Det er derfor lurt å ha med en takstmann før overtagelse for å være sikker på egne interesser blir ivaretatt, og at viktige element ikke blir oversett.

Vi ser på faktorer som grunnlag for garantier, reklamasjoner, kompensasjoner eller erstatninger. Vi ser også på forbefaringer, overtagelsesforretninger(befaringer), ettårsbefaringer og kan være med på visninger.

Gjør mer enn taksering

Alle våre ansatte har lang erfaring med varierende typer oppdrag for forskjellige typer oppdragsgivere. På den måten kan vi også følge opp kunden i større grad ved å bistå med prosjektledelse og byggeledelse, byggelånsoppfølging, oppfølging i forbindelse med kjøp/salg av fast eiendom, oppmåling med lasermåling, utarbeidelse av plantegninger, og seksjonering av eiendommer.