Skadetaksering, naturskade og skjønn

Skade/skjønn

Ved skade og skadeskjønn som oppgjørsform er det viktig å få en profesjonell oversikt for en erstatning.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Det gir deg en detaljert beskrivelse på skadeårsak, omfang på skade, tiltak som er iverksatt og en oversikt over kostnadsoverslag. Sammen med et kostnadsoverslag gir skadetaksten også en beskrivelse på potensiell skadeutbedring.
Skjønn benyttes ved omfattende byggeskader, som brannskader eller vannskader.

Vi i Taksthuset jobber med :
  • Taksering av skade av eiendommer.
  • Naturskader.
  • Brannskadeskjønn
  • Vannskadeskjønn
Ved taksering av skjønn vil en takstmann fra Taksthuset gå inn på viktige faktorer som pris, reparasjonskostnader, riving/rydding, normal reparasjonstid og påbud.