Tilstand/Næring

Taksering av tilstand og næring


Våre tilstandsrapporter er laget med grundig beskrivelse av boligens eller næringseiendommens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Byggeforskrifter, eventuelle avvik, og forventninger er element som blir tatt til etterretning her. Vi utfører også tverrfaglige tilstandsrapporter med tekniske vurderinger av bygg, elektro og VVS.

Gjelder takseringen næringseiendom får du rapport på fastsettelse av festeavgift, forhåndstaksering, porteføljevurdering og vedlikeholdsplaner.