Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

Taksthuset utfører byggelånskontroll/oppfølging av små og store byggeprosjekter. Norges eiendomsakademi (NEAK) holder kurs i faget. I løpet av kort tid, vil Norges takseringsforbund, gi sertifikat til de som består eksamen i faget.

Byggelånskontrolløren fortar en forsvarling besiktigelse og oppfølging av prosjektets tekniske og økonomiske fremdrift , samt påse at tidsrammer overholdes. Byggelånskontrolløren er oppdragstaker og uavhengig av kunde og entreprenør, med mindre annet er særskildt avtalt. Videre er byggelånskontrolløren underlagt den samme taushetsplikt som banken for de opplysninger som blir kjent i forbindelse med oppdragene. En byggelånskontrollør har ikke adgang til å representere banken i forhold til låntaker. Byggelånskontrolløren må signere taushetserklæring etter bankens standard.

Ønsker du våre tjenester?

Få hjelp av en dyktig takstmann i dag!

Vi er et takstkontor med bred tverrfaglig kompetanse og gode fagfolk som kan hjelpe deg med alt innen takst. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale med en dyktig takstmann.