Landbruk

Landbruk

Ved verditaksering av landbrukseiendommer blir markedsverdi av gitt eiendom fastsatt innenfor konsesjonsloven.

Takstmann setter konsesjonsverdi, og faktorer som beliggenhet, bygningens anvendelse og eventuelle vedlikeholdsmangler blir tatt med i fastsettelsen. Ved en slik taksering blir ikke odelsoverdragelse eller familiesalg tatt stilling til.

Våre takstdokumenter utarbeides etter retningslinjene til NTF.

Har du spørsmål vedrørende taksering av landbrukseiendom? Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Ønsker du våre tjenester?

Få hjelp av en dyktig takstmann i dag!

Vi er et takstkontor med bred tverrfaglig kompetanse og gode fagfolk som kan hjelpe deg med alt innen takst. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale med en dyktig takstmann.