Om oss

Tverrfaglig takstkontor i Oslo

Ved Taksthuset jobber engasjerte mennesker med bakgrunn fra ulike bransjer. Vi kan derfor tilby tverrfaglige tjenester og bred markedsinnsikt. Gode resultater er viktig for oss, og ved behov konsulterer vi våre kollegaer slik at vi alltid tilbyr kundene våre en kvalitetssikker tjeneste.

Sven P. Meyer

Sertifiseringer i NTIF:

 • Taksering av næringseiendom
 • Recognised european valuer (REV)
 • Skjønn
 • Byggelånsoppfølging

Andre sertifiseringer:

 • Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven
 • Mesterbrev, Bygg- og tømrermester
 • Lederkurs i Byggebransjens våtromsnorm
 • Tilsluttet Norsk naturskadepool
 • Godkjent for uavhengig kontroll

 

Sven er gründer, ingeniør, bygg- og tømrermester, takstøkonom MNT, byggantikvar, eiendomsforvalter og har en mastergrad i eiendomsutvikling fra NMBU. Han har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1981 hvorav 10 år som eier og faglig- og daglig leder av 2ʺ4 autorisert entreprenørfirma.

Sven arbeider i tillegg til byggelånsoppfølging også med taksering, overtakelser, skjønn og tvistesaker. Han er også mye brukt som sakkyndig vitne og fagkyndig meddommer i norske domstoler.

Sven var dommer i TV-programmene «Nr 19» (TV 2), «Nr. 15» (TV 3) og «Grottenveien 1» (TV 2).

Sven foreleser på NEAK i byggelånskontroll og overtakelsesforretning og på NMA i mesterfagene. Han har tillitsverv
i NT og er styreleder eller styremedlem i flere aksjeselskaper og to stiftelser.

Sven har forelest på NEAK i flere år. Nå foreleser han på NMA (Norges Mesterakademi) i mesterfagene og i taksering. Han har tillitsverv
i NT og er styreleder eller styremedlem i mange aksjeselskaper og en stiftelse.

Pål Morten Pedersen

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom

Andre sertifiseringer:

 • Tilstandsrapporter for VVS-anlegg
 • Mesterbrev, Rørleggermester
 • Byggebransjens våtromsnorm
 • Godkjent for ansvarsrett

 

Pål Morten er rørleggermester og NT-sertifisert takstmann. Han har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1980, hvorav 12 år som daglig/faglig leder. Pål Morten er våtromssertifisert fagarbeider og er godkjent for ansvarsrett.

Pål Morten ble tilsluttet Taksthuset i 2002 og er partner i Taksthuset AS.

Pål A.Rønning

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Skadetaksering av byggverk

Pål er bygningsingeniør, rørlegger og NT-sertifisert takstingeniør. Han har erfaring fra entreprenørbransjen siden 1981.

Pål ble tilsluttet Taksthuset i 2002 og er partner i Taksthuset AS.

Cato Kielland

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom

Cato er bedriftsøkonom (B.S. Carnegie Mellon University) og NT sertifisert takstingeniør. Han har 30 års erfaring fra både det norske kapitalmarkedet og eiendomsmarkedet. Cato har siden 1997 arbeidet med kjøp, salg og utvikling av ulike eiendomsprosjekter, hovedsakelig i Oslo og Kongsberg.

Cato ble tilsluttet Taksthuset i 2003 og er partner i Taksthuset AS.

Arne Martin Hoel

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig 20.09.2006
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom 10.08.2006
 • Det Norske Veritas Boligsalgsrapport 17.01.2015

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev, Bygg- og tømrermester
 • Lederkurs i Byggebransjens våtromsnorm

 

Arne Martin er ingeniør, bygg-/tømrermester MNT og har studert bedriftsøkonomi/markedsføring ved BI. Han har erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen siden 1982 med arbeidsoppgaver innen tilstandsanalyser, forvaltning og salg/utleie av boliger. Arne Martin har autorisasjon for tilstandsvurdering fra Det Norske Veritas. I tillegg til å utføre tilstandsanalyser (også av laftekonstruksjoner) og rapportarbeid ved skadedyrangrep er mange oppdrag relatert til kvalitetskontroll ved eiendomsomsetning for å avdekke negative avvik i forhold til forventninger. Han benyttes også som sakkyndig vitne i norske domstoler. Fra oppstart som takstmann i 2006 er årlig obligatorisk faglig etterutdanning gjennomført via Norsk Takst.

Arne Martin ble tilsluttet Taksthuset i 2006 og er partner i Taksthuset AS.
.

Christian Blom Kjerulf

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom

Andre sertifiseringer:

 • Lederskolen i tømrerfaget fra Sofienberg fagskole
 • Våtromsertfikat
 • Diverse kursing i regi av Anticimex

 

Christian har vært i byggebransjen siden 1987. Han tok Svennebrev i 1991 og videre lederskolen ved Sofienberg Tekniske Fagskole. Christian jobbet som selvstendig næringsdrivende siden 1991 innen bygg og tømrerfaget. Han har erfaring innen ekte hussoppsanering, rehabilierting av eldre bygg/ bygårdsleiligheter og nybygg.
Siden 2002 har Christian jobbet som takstøkonom. Har god erfaring med verdi/ lånetakster, tilstandsrapporter/ boligsalgsrapporter.

Christian ble tilsluttet Taksthuset i 2016 og er daglig leder og partner i Taksthuset AS.

Erik Øyum

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Skadetaksering
 • Skjønn

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev, Blikkenslagermester
 • Våtromsertfikat modul A og C

 

Erik har vært i byggebransjen siden 1985 da han begynte i lære som blikkenslager. Etter endt læretid tok han svennebrev og senere mesterbrevet. I en periode satt han i prøvenemnda for blikkenslagere i Oslo. Han har drevet egen bedrift siden 1996 med ansvar for egne ansatte med et avbrudd rundt årtusenskiftet da han jobbet som prosjektleder noen år.
Erik har vært på flere store og små prosjekter. Han var blant annet involvert i to byggetrinn på Barcode og et større oppussingsprosjekt på Steen & Strøm. Han har bred realkompetanse i byggebransjen og utdannet seg til takstmann med boligtaksering som område i 2013 og var ferdig i 2015.

Erik ble tilsluttet Taksthuset i 2016 og er styreleder og partner i Taksthuset AS.

Daniel Martens

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Skadetaksering

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev i bygg og tømrerfaget
 • Våtromssertifikat modul A og C
 • Sentral godkjenning for kontroll av våtrom og lufttethet tiltaksklasse 1

 

Daniel har bakgrunn fra byggebransjen som bygg og anleggsleder, konsulent og utførende tømrermester – både i næring og privatmarked, nybygg, rehabilitering og skadeutbedring. Han er sertifisert takstmann og medlem av Norsk Takst. Han innehar sentral godkjenning for kontroll av våtrom og bygningstetthet, og er daglig leder i Martens Takst og Byggkonsult AS.

Daniel ble tilsluttet Taksthuset i 2016.

Kenneth Mortensen

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av boliger
 • Tilstandanalyse av boliger

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev, bygg- og tømrermester
 • Våtromsertifikat modul A, B og C

 

Kenneth er takstmann, bygg- og tømrermester og ingeniør. Han har også bachelorgrader i historie, filosofi og idéhistorie og holder på med mastergrad i arkitekturvern. Kenneth har jobbet som tømrer fra 2008 og som selvstendig næringsdrivende byggmester fra 2014. Overgang til taksering i 2021.

Kenneth ble tilsluttet Taksthuset i 2021.

Rune Isøy

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Tilstandsanalyse av boligeiendommer
 • Skadetaksering av byggverk

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev, murmester
 • RPKU sertifikat betongskader
 • Sertifisert HMS koordinator
 • Sertifisert SHA leder
 • Sertifisert internrevisor, kvalitetssikring NS-ISO 19011

 

Rune Isøy er murmester og takstingeniør fra Høgskolen Vestlandet og har studert bedriftsøkonomi ved BI. Han har erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen siden 1975 som næringsdrivende murmester. Fra 1981 har han arbeidet som rådgiver i konsulentfirma i inn- og utland med arbeidsoppgaver innen prosjektledelse med kostnadsstyring, byggeledelse, tilstandskontroller og utarbeidelse av byggebeskrivelser i G-prog. Rune har spesialkompetanse i kontroll og reparasjon av armerte betongkonstruksjoner med sertifikat klasse RPKU i samsvar med NS 3420. Han har autorisasjon for boligsalgsrapportering, tilstandsvurderinger og naturskade. I tillegg til taksering og tilstandsanalyser arbeider Rune med befaring og rådgivning/kvalitetssikring ved kjøp/salg av boliger og fritidseiendommer og blir også engasjert som sakkyndig domsmann eller vitne i Norske domstoler.

Rune ble tilskuttet Taksthuset i 2018

Daniel Bjerk

Sertifiseringer i NTIF:

 • Verditaksering
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Skadetaksering
 • Skjønn

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev i ventilasjon – og blikkenslagerfaget
 • Naturskade norsk naturskadepool
 • Våtromsertifikat modul A og C

 

Daniel har bakgrunn fra ventilasjon- og blikkenslagerfaget, og har drevet som entreprenør med 15 ansatte i 10 år. Han er fremoverlent og opptatt av å både dele og tilegne seg ny byggeteknisk kunnskap.

I 2020 tok han takstutdannelse hos NEAK og var sertifisert hos norsktakst frem til 31.desember 2023. Fra 1. januar 2024 ble han medlem i NTIF hvor han i dag er sertifisert takstingeniør.

Daniel jobber mest med skader, reklamasjoner og tilstandsanalyse av boligeiendom.  

Daniel ble tilsluttet Taksthuset i 2021.

Truls Herman Tofteng

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av boligeiendom
 • Skjønn
 • Skadetaksering av byggverk

Andre sertifiseringer:

 • Mesterbrev i tømrerfaget
 • Våtromsertifikat modul A og C.

 

Truls er utdannet tømrermester og takstingeniør, han har erfaring som byggeplassleder ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter i Oslo. Han gjennomførte takstutdannelse ved NEAK i 2017.
Han er sertifisert takstingeniør og medlem av Norsk Takst.

Truls ble tilsluttet Taksthuset i 2019.

Anders J. Bryhn

Sertifiseringer i Norsk Takst:

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av bolig
 • Næringstaksering

Andre sertifiseringer:

 • Diverse kurs i regi av Norsk Takst.

Anders er sivilingeniør av utdannelse (mechanical engineering, University of Colorado at Boulder) og har jobbet med taksering av eiendom siden 2002. Anders har jobbet noe med byggeledelse de første årene, deretter utelukkende eiendomstaksering. Han er sertifisert for både bolig- og næringstaksering. Hans kunder har opp gjennom årene vært private aktører, eiendomsmeglere og advokater, hovedsakelig i Oslo og Bærum.

Anders ble tilsluttet Taksthuset i 2022 og har tidligere sittet i andre kontorfelleskap i Oslo.

Taksthuset

Taksthuset er ett av Norges ledende og største takstkontorer. Vi etterstreber å tilby den beste fagkompetansen kombinert med den beste markedskunnskapen innenfor aktuelle områder. Foruten våre kjerneområder, verdivurdering av bolig og næringseiendom, kan vi tilby taksering av landbrukseiendommer.

Ønsker du våre tjenester?

Få hjelp av en dyktig takstmann i dag!

Vi er et takstkontor med bred tverrfaglig kompetanse og gode fagfolk som kan hjelpe deg med alt innen takst. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale med en dyktig takstmann.