Vi utfører også arbeider innenfor:

• Prosjektledelse og byggeledelse
• Byggelånsoppfølging
• Rådgivning innenfor prosjektutvikling, reguleringsspørsmål
• Oppfølging i forbindelse med kjøp/salg av fast eiendom
• Oppmåling med lasermåler
• Utarbeidelse av plantegninger
• Seksjonering av eiendommer