Tilstandsrapporter/Boligsalgsrapporter

Tilstandsrapporter for bruk ved eierskifte


Tilstandsrapporter NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler) representerer en del av takseringen av din bolig, og krever en nøyaktig jobb. I denne rapporten vektlegges det byggtekniske aspektet, som er særdeles viktig om man vurderer å selge bolig.

Det gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som har betydning ved eierskifte. Dokumentet skal gi økt sikkerhet for både kjøper og selger, og representerer et kvalitetsstempel på problemfri omsetning av bolig.

Boligsalgsrapporter NS 3600 (teknisk tilstandsanalyse av boliger).

Våre rapporter for boligsalg er et standardisert produkt, som også er sertifisert for boligsalgsrapport i henhold til SETAs faglige rammeverk.